Waarborgfonds Sociale Woningbouw

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is een onafhankelijk instituut dat voor aangesloten instellingen zorg draagt voor een optimale financiering van vastgoed in de publieke sector. Hiermee wil het WSW bijdragen aan de kwaliteit van de samenleving. Deze maatschappelijke betrokkenheid is een belangrijke basis voor het bestaan. Het WSW is uniek in Nederland en Europa. Nippur heeft 2 projecten bij WSW voltooid.

Business Intelligence Project 1 

Business Intelligence Project 2