Financiële instelling

SNS Bank is een Nederlandse Bank. Met circa 2.600 medewerkers behoort SNS Bank tot de top 5 van banken in Nederland.

Datawarehousing project

De probleemstelling
SNS Bank heeft vele bronsystemen. Deze dienen ten behoeve van sturing van de organisatie ontsloten te worden. Daarnaast is sprake van acquisities en desinvestments van organisaties waardoor ook nu nog regelmatig nieuwe bronnen moeten worden ontsloten of afgestoten. Tot slot zijn bronsystemen aan vele wijzigingen onderhevig. Dit stelt hoge eisen aan de datawarehouse architectuur.

Oplossing
Nippur consultants hebben in het verleden als eerste in Nederland ten behoeve van de bank een datawarehouse management systeem op basis van Data Vault modelleringontworpen en ontwikkeld. Dit systeem draagt de naam ´Morpheus´.

Resultaten
Deze oplossing heeft ervoor gezorgd dat SNS Bank op datawarehousing gebied wordt gezien als toonaangevend. Vele bedrijven hebben reeds referentiebezoeken gebracht om te leren van de manier waarop het datawarehouse automatisch kan worden aangepast en uitgebreid en van de wijze waarop de business geholpen wordt in het verkrijgen van de juiste inzichten op basis van een hoge mate van automatisering. Als zodanig is Morpheus ook een inspiratiebron voor Quipu, het open source datawarehouse management systeem. Dezelfde architecten die Morpheus hebben ontwikkeld zitten achter het Quipu project.