Chemisch bedrijf actief in Life Sciences en Material Sciences

DSM is een van de grootste Nederlandse chemische bedrijven. Het onderscheidt subdivisies als Life Sciences en Material Sciences waar producten in bulk worden geproduceerd.

BI Strategy project

Probleemstelling

DSM had, ingegeven door het feit dat de BI-functie sterk decentraal was georganiseerd, behoefte aan een BI-strategie. Deze diende te passen in de algehele strategie welke is gericht op sterke groei, vooral door acquisities van bedrijven. Dit vraagt om een centrale BI-functie.

Oplossing

Nippur heeft samen met DSM de nieuwe BI-strategie opgesteld waarbij belangrijke peilers als het businessframework, de governance en architectuur vormgegeven zijn. Dit heeft geleid tot de totstandkoming van een BI competence center op groepsniveau. Verder zijn er afspraken gemaakt met de divisies op het gebied van de verschillende peilers over de nieuwe samenwerking.

Resultaten

DSM beschikt nu over een goed kader waarbinnen de BI-functie verder kan worden ingericht. Deze BI-functie draagt bij aan de strategische doelstellingen met op feiten gebaseerde beslissingsondersteuning.