Financiële instelling

Rabobank is een financiële dienstverlener op het gebied van bankieren, vermogensbeheer, leasing, verzekeren en vastgoed. In Nederland ligt de nadruk op brede financiële dienstverlening.

Business Intelligence project

De probleemstelling

Binnen Rabobank Nederland werken vele BI-informatieanalisten aan de realisatie van relevante rapportages voor zowel intern als extern gebruik.

Traditioneel heeft iedere analist zo zijn eigen manier van werken. Hierdoor is er geen standaard methode aanwezig voor het vastleggen van functionele ontwerpen en businessmodellen. Dit belemmert goede informatieoverdracht van toekomstige eindgebruikers naar informatiemanagement en naar technische ontwikkelaars. Vaak worden de ontwerpen  niet vastgelegd, maar wordt direct  een oplossing gerealiseerd. Dit leidt structureel tot veel herstelwerkzaamheden.

Oplossing

Nippur heeft vele Rabobank analisten geschoold in de toepassing van ADAPT, een methodiek ter ondersteuning van de BI-informatieanalyse. Daarnaast is de Rabobank intern zelf ook ADAPT gaan doceren aan groepen van informatieanalisten. Dit heeft ertoe geleid dat bij de Rabobank informatieanalyse ten behoeve van BI met ADAPT tot standaard is verheven.

Resultaten

Dankzij toepassing van ADAPT wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een gedragen visie waar het bedrijfs- of besturingsmodellen betreft. ADAPT faciliteert bij het ontwikkelen van een beter begrip van de eigen besturingsprocessen bij het management. Het verkort de doorlooptijd met betrekking tot het verkrijgen van een eenduidig beeld van de informatiebehoefte. Het versnelt de communicatieoverdracht van gebruiker naar ontwikkelaar.

Tevens is ADAPT een uitstekend hulpmiddel gebleken bij de inrichting van (nieuwe) ERP-modules doordat naast procesmodellering tevens de informatiemodellering wordt meegenomen. Daardoor kan na afronding van een implementatie meteen de juiste stuurinformatie worden opgeleverd.