Een grote halfgeleider producent

NXP Semiconductors is de voormalige halfgeleiderdivisie van Philips. NXP is een wereldwijd opererende firma, met hoofdkantoor in Eindhoven. NXP Nijmegen (ca. 4000 medewerkers) is het grootste productiecentrum van NXP en één van de grootste halfgeleiderfabricagecentra in Europa.

Business Intelligence project

De probleemstelling
Het optimaal beladen van alle fabrieken en testlocaties wereldwijd stelt hoge eisen aan het planningsproces binnen NXP. Om die reden vertrouwt NXP op een tweetal belangrijke omgevingen waar het planning betreft. Enerzijds SAP waar order- en klantdata en productiecapaciteiten worden geregistreerd en anderzijds het I2 systeem dat op basis van lineaire programmering de optimale plannen bepaald.

In de VS was door een kleine groep mensen een prototype gebouwd in WebFocus om tot definitie en realisatie van goede rapporten te komen. Deze oplossing paste echter niet in de wereldwijde IT-architectuurvisie. Bovendien was nauwelijks kennis voorhanden over de gebruikte technologie. Vandaar dat aan Nippur is gevraagd een projectleider te leveren die deze oplossing moest converteren naar een oplossing die toekomstvast is en die wél wereldwijd kon worden uitgerold.

Oplossing
De projectleider van Nippur heeft gewerkt aan:

  1. de vorming van een goed functionerend projectteam bestaande uit medewerkers uit voornamelijk de regios (VS, EU en India) en bestaande uit functionele en technische specialisten;
  2. realisatie van projectmanagement en beheersmanagement processen en bijbehorende communicatiestructuren zorgdragend voor een round-the-clock werkende oplossing;
  3. leiding gegeven aan de verbetering van de onderliggende BI-architectuur zodat beschikbaarheidsdoelstellingen van rapporten konden worden gerealiseerd. Het platform bestond uit een Oracle datawarehouse, Powercenter ETL tooling en Business Objects WebIntelligence rapportage;
  4. de uitrol van de nieuwe rapporten naar en training van honderden planners wereldwijd.

Resultaten
Na conversie van het prototype en de wereldwijde uitrol konden planners tijdig beschikken over de vereiste rapporten waardoor de optimalisatie van de logistieke keten nu ook een feit werd op alle locaties van NXP. Dit heeft geleid tot efficiency in de orde van grootte van tientallen miljoenen euro’s per jaar.