Leverancier van industriële en professionele elektronica.

Neways ontwikkelt, produceert en assembleert printed circuit boards, (micro-)elektronica en kabeloplossingen en complete box-built producten en systemen. Ook service, reparatie en product life cycle management zijn onderdeel van het dienstenpakket van Neways.

Datawarehousing project

De probleemstelling
Klant levert complexe hoogtechnologische producten aan kritische afnemers die op hun beurt hoogwaardige technologieën ontwikkelen. Deze klanten eisen van Neways volledige transparantie over de kwaliteit van de geleverde producten, waar ook ter wereld geproduceerd.

Oplossing
Nippur heeft een datawarehouse ontwikkeld ten behoeve van het verzamelen van de relevante productiedata en de diverse meetresultaten. Het geeft de mogelijkheid om kwaliteitsproblemen vroeger in het proces te signaleren en op te lossen. Op deze wijze bespaart men veel tijd en geld, omdat slechte tussenproducten niet onnodig verder worden bewerkt. Daardoor komt extra productiecapaciteit beschikbaar.

Resultaten
De informatie die op deze wijze in het datawarehouse wordt vastgelegd geeft Neways de mogelijkheid om zijn klanten beter te informeren over de kwaliteit van de producten. Men kan nu per product de uitgevoerde testen en resultaten tonen. Op deze wijze is er ook efficiëntie te bereiken bij de afnemers. Ook zij kunnen in minder tijd de kwaliteit beoordelen.

De oplossing, die Nippur geleverd heeft, is geïntegreerd binnen de bestaande infrastructuur, gebruikmakend van middelen die al gebruikt werden door de organisatie. Samen met de business is een gerichte basis ontwikkeld die nog verder kan groeien zodra meer productiedata beschikbaar komt.