Financiële instelling

De Hypotheker is de grootste onafhankelijke hypotheekbemiddelaar van Nederland. De Hypothekers Associatie (DHA) is de overkoepelende organisatie, waarbij alle franchise-vestigingen van De Hypotheker zijn aangesloten. Vanuit deze centrale organisatie in Rotterdam vindt de administratie, coördinatie en ondersteuning van alle vestigingen plaats.

Datawarehousing project

De probleemstelling

De Hypotheker Associatie beschikte al wel over een dataset ten behoeve van rapportages. Deze dataset had echter geen dimensionale structuur waardoor niet optimaal gebruik gemaakt kon worden van een BI-rapportagetool als Business Objects. Daarnaast werd de dataset iedere dag compleet ververst vanuit het bronsysteem. Hierdoor kon men niet beschikken over wijzigingen in de data (bijvoorbeeld het statusverloop van adviesaanvragen). Ook ging data verloren, wanneer die uit het bronsysteem werden verwijderd. Dit alles had een negatieve uitwerking op het ontwerpen en ontwikkelen van bepaalde soorten rapportages.

Oplossing

Nippur heeft voor De Hypothekers Associatie een BI-infrastructuur ontworpen en geholpen bij de implementatie ervan. Het belangrijkste onderdeel van de infrastructuur is een datawarehouse gebaseerd op het Data Vault modelleringsconcept. De genericiteit en de flexibiliteit van het Data Vault modelleringsconcept maakten het mogelijk om een aantal zeer diverse bronsystemen te ontsluiten en waar mogelijk te integreren. Een ander belangrijk voordeel van deze vorm van modellering is dat aan wettelijke eisen rondom herleidbaarheid en traceerbaarheid kon worden voldaan. Dit is buitengewoon belangrijk voor deze financiële instelling.

Resultaten

De nieuwe BI-infrastructuur heeft geleid tot het leveren van meer en betere informatie aan de adviseurs. Er is ook een beter zicht ontstaan op benodigde verbeteringen als het gaat om invoer van data en daarmee het verbeteren van de datakwaliteit. Met name de flexibiliteit van de nieuwe omgeving maakt het mogelijk om sneller te reageren op veranderingen, nieuwe informatie sneller op te leveren. Het vertrouwen in de opgeleverde informatie nam sterk toe.