Nippur is de naam van een vroege Sumerische nederzetting in Mesopotamië; de bakermat van onze beschaving. Ongeveer 5000 jaar geleden verruilden mensen hier hun nomadisch bestaan voor een leven in permanente nederzettingen. In Nippur werden bij opgravingen meer dan 30.000 tabletten met spijkerschrift gevonden. Deze eerste geschriften ter wereld hadden als doel zakelijke transacties bij te houden om geschillen te beslechten en de prestaties te beheren van alle verschillende vaklieden die hun bijdrage leverden aan de maatschappij. Heel erg vergelijkbaar met de praktijk van informatieverwerking en registratie van vandaag, waarbij gegevens over zakelijke transacties worden verzameld en gebruikt om bedrijfsanalyses te ondersteunen en besluitvormingsprocessen te verbeteren.

De hedendaagse samenleving is immens meer complex dan de samenleving van de oude Sumeriërs. Enorme hoeveelheden gegevens moeten efficiënt worden gecommuniceerd en bewaard om de zeer gefragmenteerde processen te ondersteunen. Managers worden overspoeld met data en vinden het praktisch onmogelijk om grip te krijgen op de parameters die hen in staat stellen om de prestaties van de onderneming te optimaliseren.

Wij hebben er onze missie van gemaakt om managers te ondersteunen bij deze taak. Door de uitdagingen te analyseren, oplossingen te bedenken en leiding te geven aan de implementatie van deze oplossingen. Deze oplossingen omvatten aandacht voor processen, organisatie en techniek, en staan algemeen bekend als Business Intelligence (BI) oplossingen.

Sinds 2002 levert Nippur BI-diensten aan voornamelijk multinationale en grootzakelijke ondernemingen. Door haar focus op BI-strategie dienstverlening en het leveren van leidende rollen in projecten weten haar consultants een belangrijke bijdrage te leveren aan de BI-uitdagingen van haar klanten. Dankzij deze focus heeft Nippur een toonaangevende naam opgebouwd in de markt. Door het succes van de achterliggende jaren groeit Nippur. Om die reden is in 2012 besloten een tweede vestiging te openen in de regio Oost Nederland.

Nippur innoveert ook. In 2008 heeft zij daarom QOSQO opgericht. QOSQO is het bedrijf dat Quipu ontwikkelt. Een open source datawarehouse management systeem. Sinds 2014 is release 3.0 beschikbaar. Hiermee kan een datawarehouse met bijbehorende laadprocessen worden gegenereerd alsook worden uitgebreid dankzij de functie ‘model extensions’.

 

Lees meer over Nippur