Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)

Wij zijn ons als organisatie bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Nippur definieert MVO volgens de definitie van MVO Nederland. Wij geven dit vorm via de volgende drie pijlers:

  • We minimaliseren onze impact op het milieu;
  • We hebben, als een goede buur, aandacht voor onze directe omgeving;
  • We ondersteunen onze medemens in de armere delen van de wereld.

We geven de voorkeur aan kleinschalige projecten, gedragen door de lokale gemeenschap, waar één van onze medewerkers een directe relatie mee heeft. Wij kiezen ervoor om projecten te steunen die het welzijn van anderen proberen te verbeteren. Bijvoorbeeld door te zorgen voor:

  • de hoognodige basisvoorzieningen voor een menswaardiger bestaan,
  • adequate huisvesting voor kinderen,
  • randvoorwaarden voor educatie.

De grote impact van onze bijdrage verhoogt de betrokkenheid van ons bedrijf bij deze projecten.
Wij stellen voor elke project financiële middelen ter beschikking ter grootte van een vast percentage van onze bedrijfswinst. Nippur is enorm dankbaar voor de inzet van de vele vrijwilligers die zorgen dat deze middelen goed worden besteed.

Lees meer over de projecten