Vanaf het begin van onze relatie gaven het management en de medewerkers van Nippur mij het comfortabele gevoel dat ze mij en mijn bedrijf daadwerkelijk verder wilden helpen. Ze waren eerlijk, niet bang om mijn inzichten of beslissingen ter discussie te stellen, bereid om een extra stap te zetten wanneer noodzakelijk en altijd bereid tot het delen van de verantwoordelijkheid met betrekking tot de resultaten.

Han Slaats,
Process and information architect,
Philips International

Een sleutelcomponent in de informatielogistieke architectuur is het datawarehouse. Het is de plaats waar data van alle bronnen op gecontroleerde en goed gestructureerde wijze wordt opgeslagen, verwerkt, gecombineerd met andere gegevens en verpakt voor levering aan de informatieconsument.

Nippur zoekt altijd naar best practices . We boeken de laatste jaren veel succes met het selecteren en implementeren van zogenaamde datawarehouse management- en generatiesystemen. Deze systemen maken het mogelijk om een datawarehouse architectuur sneller en betrouwbaarder op te bouwen en te beheren conform industrie standaarden en richtlijnen. Daarmee kunnen de doorlooptijden van datawarehouse projecten aanzienlijk worden verkort.

Nippur is bekend met de gangbare vormen van datamodellering nodig voor een goede BI-architectuur. Zo ook heeft Nippur in de afgelopen jaren het Data Vault modelleringsconcept omarmd, zoals dat is ontwikkeld door Dan Linstedt. Deze open modelleringsstandaard levert een flexibel datamodel op, dat op eenvoudige wijze is uit te breiden en aan te passen, met minimale invloed op eerder gebouwde structuren en rapportages. Daarnaast is Data Vault modellering uiterst schaalbaar en daarmee bij uitstek geschikt voor extreem grote datawarehouses. Door de zeer generieke structuur van Data Vault modellen leent deze modellering zich uitstekend voor vergaande automatisering van de datawarehouse processen en ondersteuning door ontwerpgereedschappen. Uiteraard kent Data Vault modellering ook haar beperkingen en is het voor kleinere organisaties wellicht te complex. Nippur is zich hiervan bewust en kan begeleiden bij het maken van de juiste keuzes.

In 2008 heeft Nippur het bedrijf QOSQO opgericht met als doel een datawarehouse management systeem te ontwikkelen. Dit product, Quipu genaamd, wordt al door vele grote organisaties wereldwijd gebruikt.