In de “samen­werking” heeft Nippur zich niet alleen waardevol gemaakt voor GGzE door uren te leveren maar vooral door pro actief vooruit te denken in de ontwikkeling van onze oplossing. Hierdoor hebben steeds de juiste mensen op de juiste plaats aan de juiste activiteiten gewerkt.

Mark van Geffen,
BI Manager,
GGzE

Als wij spreken over Business Intelligence dan doelen we vooral op alle activiteiten gericht op het omzetten van data in informatie ten behoeve van managementondersteuning. Daaronder valt vooral het analyseren van de informatiebehoefte vanuit management- en procesperspectief en het ontwikkelen van rapportages en BI-applicaties ter sturing van de organisatie. Al dan niet gebruikmakende van een BI-architectuur bestaande uit een datawarehouse.

Een goede BI-oplossing begint bij een goed begrip van de organisatie, de branche waar ze deel van uitmaakt en begrip van de processen die zij heeft ontwikkeld om in de markt te kunnen acteren.

Nippur consultants hebben in vele branches voor toonaangevende bedrijven gewerkt. Zij zijn daardoor vertrouwd met de unieke eigenschappen van de diverse branches. Of dat nu high-tech electronics betreft, het bank- en verzekeraarswezen, de gezondheidszorg, onderwijs- of retailorganisaties. Zij zijn in staat om best practices uit één branche te introduceren in een andere. Juist deze kruisbestuiving is van grote waarde voor onze klanten.

Zij fungeren als de brug tussen business en IT doordat zij in staat zijn de wensen te vertalen naar concrete toepassingen rekening houdende met de belangen van alle stakeholders en de beperkingen die opgelegd worden door de organisatie en de haar ter beschikking staande data. Zij vervullen daarin de leidende rollen en kunnen derhalve medewerkers van de klant coachen in deze rollen.

Onze informatie-modelleringsmethode is een uniek instrument om de informatieanalyse efficiënt en effectief uit te voeren, nog vóór er een keuze gemaakt hoeft te worden voor de te gebruiken technologie. Daarmee wordt een gedegen basis gelegd voor een BI-oplossing die goed aansluit bij de behoeften van de organisatie.

Naast bovenstaande activiteiten zijn er meer aandachtsgebieden waar Nippur consultants graag hun tanden in zetten. Enkele zijn hieronder kort beschreven.

Planning & forecasting

Processen en systemen ter ondersteuning van plannings- en budgetteringstoepassingen waarbij vaak multidimensionale rekenmodellen ontwikkeld moeten worden die ingevuld dienen te worden door afdelingshoofden en planners.

Predictive analytics

Een toepassing van methoden en technieken op het gebied van modellering, machine learning en data mining die helpen bij het analyseren van gebeurtenissen (nu en uit het verleden) om inzichten te verschaffen voor nu en de toekomst. Methoden en technieken die worden toegepast op gestructureerde en ongestructureerde data en informatie. Nippur heeft reeds succesvolle Big Data projecten uitgevoerd voor grote Nederlandse ondernemingen.

Process mining

Methoden en technieken die helpen bij het visualiseren van de processtromen in organisaties en daardoor informatie verschaffen over doorlooptijden, bottlenecks, onverwachte procesgangen. Dit als startpunt voor procesoptimalisatie projecten.