Nippur heeft DSM ondersteund in het proces van het komen tot een integrale BI strategie. Hierbij hebben de consultants van Nippur ons voor gehouden hoe de toekomstige BI wereld er voor ons uit zou kunnen zien. Dit heeft ons geholpen onconventionele keuzes te maken die vandaag de dag hun vruchten afwerpen.

Mischa Botterweck,
Manager business intelligence & mobility
DSM

De BI-strategie, afgeleid van de algemene bedrijfs- en informatietechnologie-strategie, geeft richting aan de BI-dienstverlening binnen de organisatie. Om succesvol BI-oplossingen te kunnen ontwikkelen en gebruiken is het belangrijk een BI-strategie op te stellen. Een kader dat richtinggevend is voor iedereen die werkt aan of gebruik maakt van de BI-functie in een organisatie. De pijlers van deze BI-strategie zijn:

  1. BI-organisatie
  2. BI-processen
  3. BI-rollen en -verantwoordelijkheden
  4. BI-informatie verantwoordelijkheden
  5. BI-systeem architectuur
  6. BI-technologie

De implementatie van de BI-strategie is sterk afhankelijk van de informatiearchitectuur die binnen een organisatie is ingericht, omdat die bepalend is voor de kwaliteit van de verzamelde informatie. In veel organisaties is de informatiearchitectuur onvoldoende ingevuld. In BI-strategie projecten wordt daarom vaak extra aandacht gegeven aan vraagstukken op het gebied van datakwaliteit.

Nippur ondersteunt bij het definiƫren van de BI-strategie. Nippur beschikt over een eigen BI-referentiearchitectuur die als uitgangspunt kan dienen bij het vaststellen van de BI-referentiearchitectuur die het best aansluit bij de behoeften van de organisatie. Nippur heeft een bewezen aanpak waarmee via interviews met belanghebbenden, brainstorm- en discussiesessies snel en efficiƫnt een BI-strategie kan worden ontwikkeld die optimaal aansluit bij de doelstellingen van de onderneming. Nippur weet als geen ander te helpen met het bereiken van consensus hierover in de organisatie.

Nippur voert regelmatig BI-audits en -assessments uit op verzoek van klanten die graag willen weten waar zij staan waar het de BI-functie betreft en waar het de inrichting van het BI-landschap betreft. Het geeft hen inzicht in wat goed is en wat beter kan.